Firma Hajdúk sa predstavuje

V roku 1989 Dušan Hajdúk založil malú rodinnú firmu v meste Senec, ktorá sa zaoberala pestovaním a predajom zeleniny. Ku otcovi a trom synom sa postupne pripájali ďalší zamestnanci a firma rástla.

V roku 2001 bola firma Hajdúk zväčšená vybudovaním nových skladových, mraziacich a chladiacich priestorov a výrobných hál. Zväčšoval sa aj ponúkaný sortiment a z pestovania sa prešlo ku spracovaniu všetkých druhov zeleniny a ovocia.

Firma neustále pracuje na inovácií produktov a zariadení, a tiež na zachovaní dobrého mena tradičným a osvedčeným  spôsobom výroby svojich produktov. Dnes spoločnosť Hajdúk ponúka výrobky, ako sú sterilizované kompóty, sterilizovaná zelenina a šaláty v baleniach pre malospotrebiteľov až po veľkospotrebiteľské balenia distribuované pre Slovenskú Republiku a okolité štáty. Distribúciu firma zabezpečuje vlastnou dopravou.

Poslednou inováciou vo firme Hajdúk je zriadenie fotovoltaickej slnečnej elektrárne umiestnenej na strechách výrobných hál, vďaka čomu firma produkuje elektrickú energiu, ktorá je využívaná pri výrobe, čím sa firma podieľa na šetrení životného prostredia.  

Vedenie spoločnosti.